Venuše Fialová

vztahové poradenství

Ceník mých služeb

Individuální konzultace 1 200 Kč / 50 min.

Rodinná, párová terapie 1 600 Kč / 50 min nebo 2 400 Kč / 75 min.

Cena zahrnuje kromě času, který vám přímo věnuji, také čas a prostředky vynaložené na pravidelné vzdělávání a supervizi, přípravu na jednotlivá sezení.

Konzultace probíhají dle dohody buď osobně, nebo online.

Před první návštěvou mohu žádat 50% zálohu z ceny sezení. Vyúčtována bude při první návštěvě.

Platba probíhá na místě v hotovosti nebo QR kodem.

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami.

Moje zkušenost praví, že terapie je nejúčinnější, když probíhá pravidelně. Mnou doporučená frekvence setkání je jednou za dva týdny.

Pokud potřebujete konzultaci zrušit, přeložit, pak je bezplatné storno 48 hodin před schůzkou. Jinak vám bude účtována plná cena setkání.

Osobní konzultace probíhají v centru Prahy v ulici Perlová.

On-line konzultace přes google meet / Zoom.