Venuše Fialová

vztahové poradenství

Vzdělání

STUDIUM

2016
Mgr. – Univerzita Karlova v Praze – Filozofická faktulta – obor „Sociální pedagogika“.

2011
Bc. – Univerzita Jana Amose Komenského Praha – obor „Sociální a mediální komunikace“.

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

2022 – dosud
ukončena sebezkušenostní část výcviku  – Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy) – pořádaný Dialogickým institutem pro psychoterapii.

KURZY

2024
Kurz terapie partnerského vztahu
– 110 hodin – Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích – Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová.
Encouragement – Přístup i nástroj ve výchově a vzdělávání / sociální práci – 48 hodin – Mansio Brno.
Tělo v kontextu Adleriánské psychologie – 16 hodin- Mansio Brno.

2023
Osvědčení o získání profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Začínáme s novou rodinou – 8 hodin – Narratio institut Praha.

2022
Deathwalker
– 4 denní výcvik ve vědomém vztahu ke smrti, v péči o umírající a zemřelé a v provázení obřady posledního rozloučení – Natural Death Care Centre – Zenith Virago

2021
Koučink jako umění – certifikovaný vzdělávací program v rozsahu 120 hodin – MgA. Magdalena Vokáčová.
Kurz doprovázení pozůstalých a organizace posledních rozloučení – 22 hodin – Ke kořenům – přírodní pohřebnictví z.s.

2018
Dejte si své zdraví do souvislostí – cyklus seminářů MUDr. Michaely Šimkové.

2017
Dvouletý studijní program v oboru Celostní výživový poradce – Akademie léčivé výživy.

2010
Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 150 hodin teoreticko praktické výuky – sdružení Linka bezpečí o.s.

Bloudíte ve svých vztazích a ve svém životě?